Under konferensen Skolans ledarkonvent bjöd Ifous in till ett samtal om FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Det blev en berättelse om en process som inneburit ett perspektivskifte.

Som en programpunkt under Skolans ledarkonvent medverkade tre av de tolv ledare som ingår i styrgruppen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer i ett samtal lett av Henrik Hamilton, processledare på Ifous.

FoU-programmet är ett samarbete mellan tolv kommuner, där lärare, rektorer och förvaltningschefer arbetar för att utveckla goda lärmiljöer för alla barn. Verksamheten studeras samtidigt av forskare från Malmö högskola.

Att samarbetet sker med utgångspunkt i skolornas behov menade Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholms stad, var en viktig anledning till att hon ville medverka i FoU-programmet:

– Här tar vi initiativ och kan tala om för de forskare som studerar processen vad vi vill att de skall titta på – i stället för tvärtom, det vill säga att forskningen utgår från forskarnas intressen.

I samtalet blev det tydligt att processen i FoU-programmet bland annat inneburit ett skifte i förhållningssätt. Diskussionerna deltagarna emellan har gått från att handla om ”inkludering” (av enskilda elever) till skapandet av ”inkluderande lärmiljöer” (för alla elever).

– Vi har gått från ett reaktivt till ett proaktivt tänk, beskrev Martin Persson, barn- och utbildningschef i Höörs kommun.

Även styrgruppens medlemmar har sett hur deras egna förhållningssätt och perspektiv ändrats under färden. Det är verkligen en process, berättade Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad:

– Vi har i princip ändrat allting under resans gång!

Att de tolv deltagande kommunerna är av väldigt olika storlek är inget som hindrar det gemensamma lärandet:

– Vi går igenom samma process oavsett kommunstorlek. Trots att Stockholm är så stort kan vi lära av oss hur man arbetar i en liten kommun som Höör, sade Adelinde Schmidhuber.

Programmet bygger mycket på kollegialt utbyte mellan medverkande skolor och kommuner. Bland annat gör deltagarna på alla nivåer besök i varandras verksamheter och ger varandra feedback som ”kritiska vänner”.

– Vi byter till och med lärare med varandra nu, berättade Martin Persson, barn- och utbildningschef i Höörs kommun.

Innan soffsamtalet avslutades tillade Ing-Marie Rundwall:
– Med risk för att låta som en reklamannons… i Helsingborg har vi faktiskt nyligen beslutat att gå med i ett till av Ifous FoU-program – det helt nystartade som handlar om digitalisering!

 


Skolans Ledarkonvent arrangeras årligen av Skolporten, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Skolchefer och Friskolornas riksförbund, och riktar sig till skolledare och skolchefer. I år gick konferensen av stapeln den 25 och 26 november 2013, på Münchenbryggeriet i Stockholm.

 

Text: Karin Hermansson
Bild: Moa Duvarci Engman