Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det är också viktigt att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning. Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och alla skolhuvudmän med intresse är inbjudna till en informationsträff eftermiddagen 21 maj i Stockholm.

Sista dag för anmälan är 17 april, begränsat antal platser. Anmälan är bindande och sker till Sofie Grahn Hillve, process- och projektledare.

Ett mer detaljerat program för dagen kommer inom kort. 

Läs mer om FoU-programmet En individanpassad vuxenutbildning.