Pressmeddelande: Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Marie-Hélène Ahnborg, VD på Ifous, och Mats Gerdau, ny styrelseordförande i den ideella föreningen Ifous, i samband med övergången 31 maj 2021.

Skolans tre huvudmannaorganisationerna tar över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola. Ifous verksamhet kommer nu att bedrivas som en ideell förening med de tre huvudmannaorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som medlemmar.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

 

 

 

 

 

Här kommenterar  Marie-Hélène Ahnborg, Ifous, Birgitta Hartzell, Skolporten, Per-Arne Andersson, SKR, Håkan Wiclander, Idéburna skolors riksförbund och Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund övergången:

 

Varje organisations kommentar separat

Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous 

Birgitta Hartzell, VD, Skolporten

Per-Arne Andersson, SKR

Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund

Ulla Hamilton, VD, Friskolornas riksförbund

 

Ifous nya styrelse
Klicka på namnet till respektive styrelseledamot för att läsa en intervju med denne.
 

Mats Gerdau (M) – ordförande, SKR
Kenneth Handberg (S) – SKR
Ulla Hamilton – Friskolornas riksförbund
Lars Leijonborg –Friskolornas riksförbund
Ingrid Carlgren –Idéburna skolors riksförbund
Marcus Strömberg –AcadeMedia
Niclas Westin – Stockholms stad
Per-Arne Andersson –  SKR, tidigare ordförande i Ifous AB (under 2021)
Cecilia Christersson – vice rektor och universitetslektor