Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund sitter i Ifous nya styrelse som tillträder 31 maj 2021. Hon intervjuas om sina tankar kring att Ifous blir en ideell förening och vad hon hoppas på att kunna bidra med i styrelsen.

Ulla Hamilton, fotograf Jonna Thomasson.

 

– Vilka möjligheter ser du med ett nytt huvudmannaskap för Ifous?

Jag hoppas att det innebär att än fler skolhuvudmän, kommunala såväl som fristående, engagerar sig mer för att mer av det som sker i skolans vardag och i klassrummet blir föremål för forskning.

– Vilken roll vill du att Ifous ska spela i utvecklingen av den svenska skolan?

En aktör som är betydande tack vare att Ifous bidrar till en ökad kunskap om vad som är framgångsfaktorer för svensk skola. Och en aktör som också kan erbjuda en arena för att ”testa” arbetssätt kopplat till följeforskning.

– Din roll i Ifous styrelse, vad hoppas du att kunna bidra med i den?

Entusiasmera våra medlemmar för att delta i, och ta del av Ifous olika projekt. Större öppenhet för innovationer i skolans arbete.