Marcus Strömberg, vd, Academedia, har arbetat med utbildningsfrågor inom Academedia sedan 2005 och innan dess med vuxenutbildning på Lernia. Academediakoncernen har 18 000 anställda i Sverige, Norge och Tyskland. Academedia har idag 170 000 elever som får sin utbildning  inom vuxenutbildning, gymnasieskola, grundskola och förskola.

 

Vilka möjligheter ser du med ett nytt huvudmannaskap för Ifous?
Det svensk skola behöver är att samla sig och att vi tillsammans som huvudmän riktar ett ökat fokus mot professionen och dess utveckling. Jag ser det här som ett ett steg för att göra skolan bättre och driva utvecklingen framåt.

En viktig del av  förändringen är att det sker tillsammans, oberoende av huvudman, vilket gör att det når alla elever i Sverige. För oavsett huvudman så är utmaningarna de samma – alla vill vi arbeta för att öka kunskaperna hos våra elever. 

Den svenska skolan har länge präglats av för lite fokus på professionen och för mycket genomförande av olika reformer som inte har utvärderats, vilket i längden gör att mycket av resultatet av arbetet inte bidrar till utvecklingen. Det här hoppas jag att Ifous ska vara med och förändra och genom sitt arbete bidra med kunskap som har gedigen grund i forskning. 

 

– Vilken roll vill du att Ifous ska spela i utvecklingen av den svenska skolan?
Det som jag upplever som absolut viktigaste är att Ifous ska fokusera på det som verkligen ger effekt; forskning som bidrar till kunskap och fakta kring de faktorer som driver förbättring och utveckling inom lärandet. En kunskapsbas som i längden bidrar till att bygga samhället och utveckla det för oss alla. 

Jag hoppas också att fokus ska läggas på skolans möjligheter att lyckas med alla elever och ge dem en utbildning för framtiden. Det är stor utmaning för alla skolhuvudmän och jag hoppas att Ifous arbete ska bidra till en positiv utveckling och kunna sprida goda exempel.

 

– Din roll i Ifous styrelse, vad hoppas du att kunna bidra med i den?
Jag vill bidra både med mina personliga, och Academedias, erfarenheter från att driva utbildning inom olika skolformer, både i Sverige och internationellt. Jag ser fram emot att genom arbetet bygga relationer och samarbete mellan olika huvudmän för att bidra till en bättre och mer kunskapsbaserad svensk skola. 

 

Text: Emma Kreü
Publicerat 210531