Lars Leijonborg, tidigare utbildningsminister och tidigare styrelseordförande Friskolornas riksförbund, går in som vice ordförande i styrelsen i samband med att Ifous ombildas till en ideell förening 31 maj 2021. Här ger han sin syn på vad förändringen innebär.

– Vilka möjligheter ser du med ett nytt huvudmannaskap för Ifous?
Jag tycker det är en spännande kombination. Uppemot var femte elev går i en skola med icke-kommunal huvudman, därför känns det bra att också de fristående huvudmännen får ta ett medansvar för en bra, praktiknära skolforskning.

 
– Vilken roll vill du att Ifous ska spela i utvecklingen av den svenska skolan?
Det finns ju flera aktörer på det här fältet, men vi är rätt många som har uppfattningen att svensk skolforskning hittills sällan nått den kvalitet man skulle önska. Från min tid i politiken minns jag att både socialdemokratiska och borgerliga regeringar såg brister i den akademiska forskningen, både om didaktik och skolfrågor i allmänhet. Sedan dess har ekonomer, som Jonas Vlachos, kommit att spela en allt större roll på det här forskningsfältet, vilket jag tycker är intressant. Men jag ser fortfarande en stor förbättringspotential och där hoppas jag Ifous kan spela en positiv roll.  
 
– Din roll i Ifous styrelse, vad hoppas du att kunna bidra med i den?
Jag ska göra mitt bästa för att bidra på ett positivt sätt, Jag har utsetts till vice ordförande, så jag känner ett stort ansvar. Styrelsen ska ju hålla armlängds avstånd till själva forskningen, men i de frågor som hanteras på styrelsenivå hoppas jag att mina kunskaper och kontakter kan vara till viss nytta.