De senaste åren har ett intensivt arbete lagts ner av lärare genom fortbildningsinsatser som bygger på kollegialt lärande. Men vilka hållbara effekter har lyften? Vad säger forskningen om kollegialt lärande? Vad saknas det kunskap om kring lärares professionella lärande? Vad är lärares nästa steg för att vidareutveckla sin undervisning och professionaliteten? Hur kan aktionsforskning stödja ett fördjupat och systematiskt kollegialt arbete?

 

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med lektor Åsa Hirsh, docent Anette Olin och lektor Anette Jahnke från Göteborgs universitet! 

 

Tid: Måndagen den 11 december, kl 14:00–17:00, med avbrott för fika

Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Lokal: Strömmen

Karta: https://kartor.eniro.se/m/NLfop

 

Målgrupp: Utvecklingsledare, chefer och övriga intresserade. 

 

Preliminärt program:

14:00 Seminariet inleds

Livet efter alla lyft – från kollegialt lärande till kollegialt kunnande?, Anette Jahnke, Ifous

Vad vet vi och vad vet vi inte om lärares professionella lärande?, Åsa Hirsh, Göteborgs universitet

Aktionsforskning för att utveckla både praktik och profession, Anette Olin, Göteborgs universitet

Nästa steg, Anette Jahnke

17:00 Seminariet avslutas

 

Pris: Anställd hos någon av Ifous medlemmar 495 kr

Icke medlemmar: 695 kr

I priset ingår eftermiddagsfika.

Anmälan är bindande, men du kan överlåta platsen till en kollega.

 

Anmälan: anette.jahnke@ifous.se

 

Vill du veta mer? Kontakta Anette Jahnke på 0730695695/anette.jahnke@ifous.se