Framtidens förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Som det första steget i utbildningssystemet är förskolan en av samhällets viktigaste institutioner. Svensk förskola har ett mycket gott rykte internationellt, men samtidigt visar Skolinspektionens granskning att den inte riktigt lever upp till de ambitioner vi har. Att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet känns självklart när vi talar om grund- och gymnasieskola, men hur är det egentligen med förskolan?

Regeringen har av Skolverket fått ett förslag till reviderad läroplan för förskolan, där undervisning betonas mer än tidigare och där förskollärarens roll som undervisande lärare och förskolechefens ansvar förtydligas. Vad betyder det i praktiken? Vad betyder det för dig som arbetar i förskolan, och vad betyder det för barnen och deras föräldrar?

Välkommen till en mötesplats för dig som är verksam i förskola; som förskollärare, förskolechef eller verksamhetschef! Här får du möta forskare och praktiker som undersöker och arbetar med kvalitet och undervisning i förskola. Ta del av nya forskningsrön kring undervisning och bedömning i förskola, diskutera innebörden av förskolans nya läroplan, och nätverka med kollegor från olika håll i landet.

 

Program 

9:30 Registrering med slät kopp kaffe

10:00 Välkomna, inledning av dagen
Marie-Hélène Ahnborg, VD på Ifous

10:15 Vad är problemet? Slutsatser från Skolinspektionens förskolegranskning
IngBeth Larsson, Skolinspektionen

10:45 Kaffepaus

11:15 Att utveckla vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i samverkan. 
Karin Hermansson och Henrik Hamilton, Ifous

11:30 Dokumentation i förskolan – vad, för vem och varför?
Frida Lindroth och Katarina Nilfyr, fil lic, Linnéuniversitetet

12:00 Undervisning i förskolan med avstamp i vetenskaplig grund – så gjorde vi i praktiken
Peter Lindström och Annika Ebefors, Jönköpings kommun
Inger Björklund och Erik Andersson, Uppsala kommun

12:45 Lunch

13:45 Vad säger forskningen om förskolechefens roll och ansvar?
Jan Håkansson, Linnéuniversitetet

14:30 Vad innebär förskolans reviderade läroplan?
Ingrid Engdahl, Stockholms universitet

15:15 Kaffepaus

15:45 Panelsamtal: Vad behövs för en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
Jan Håkansson, IngBeth Larsson, Ingrid Engdahl, Peter Lindström, Inger Björklund, Erik Andersson,

16:30 Dagen summeras

16:45 Mingel

Moderator under dagen är Marie-Hélène Ahnborg

Praktisk information

Tid: torsdag den 23 augusti, kl. 9:30–16:45 med efterföljande mingel

Plats: Van Der Nootska palatset, St Paulsgatan 21, Stockholm

Anmälan för den här mötesplatsen är stängd.