Varmt välkommen till Stockholm för en dag med fokus på tre teman:

– Hur leder och styr man en förskola på vetenskaplig grund?
– Vad är, och hur åstadkommer vi, bra undervisning i en förskolekontext?
– Vilken betydelse har den fysiska förskolemiljön – och vad bör man tänka på? 

Under dagen kommer du att få träffa både forskare och praktiker samt även få möjligheten att nätverka med kollegor från andra skolhuvudmän. Medverkande under dagen är:

Christian Eidevald: Docent vid Göteborgs universitet och utvecklingschef i Göteborgs stads förskoleförvaltning. Han kommer att tala om undervisning i förskolan.

Bim Riddersporre: Universitetslektor i psykologi som skrivit flera böcker om ledarskap i förskolan.

Suzanne De Laval : Fil. Dr. och arkitekt som forskat om skolmiljöer.

Annika Kraft, Susan Henriksson och Malin Engström: Styrgruppsmedlem och processledare från FoU-programmet Undervisning i förskolan som berättar om hur man arbetar systematiskt för att förankra och implementera ett utvecklingsarbete.

Christina Holmberg och Erika Frangini: Förskollärare respektive sakkunnig från Österåkers kommun som skrivit en utvecklingsartikel om hur fonologisk medvetenhet gynnar tidig läsinlärning

Johanna Bjervner och Sara Sörell: Förskollärare från Uppsala som i sin utvecklingsartikel beskrivit hur attraktiva utemiljöer utvecklar barns lek.

Datum: Onsdagen 4 december
Tid: 08:30-16:30
Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm
Pris för Ifous medlemmar: boka-tidigt-pris före 22 november 1890 kr, efter 22 november 2190 kr. Boka här.
Pris för icke-Ifous-medlemmar: boka-tidigt-pris före 22 november 2490 kr, efter 22 november 2790 kr. Boka här.
Osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Du hittar Ifous medlemmar här.

Program för dagen

Du hittar en fullständig inbjudan i pdf-format här och programmet i pdf-version här.