Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh från Göteborgs universitet, genomföra en fördjupad nulägesanalys som utgångspunkt för skolans fortsatta utvecklingsarbete.  

Arbetet har utgått från verksamhetsteoretiska modeller för förändringsarbete och genomförts i samarbete med ett för detta ändamål skapat analysteam med lärare, skolledare och personal från elevhälsan. Analysteamet har kartlagt såväl aktuella problemområden som skolans utvecklingshistoria, och gett exempel på en önskvärd framtida verksamhet. Utöver detta har intervjuer genomförts med elever och med tidigare verksam personal på skolan och i kommunen. 

De yrkesverksammas upplevelser av aktuella problemområden, deras erfarenheter av tidigare insatser och deras vision av en önskad framtid, i kombination med elevernas upplevelser av sitt första år på gymnasiet, har givit en djupare förståelse för varför resultaten sjunker. Denna förståelse bildar underlag för att i rapporten ange övergripande utvecklingsområden som stöd för skolan och kommunens fortsatta utvecklingsarbete. I rapporten beskrivs också arbetssättet för att genomföra en fördjupad nulägesanalys.  

Ladda ner rapport 2020:1 här, länk till pdf

 

Poddsugen?

Anette Jahnke och Åsa Hirsh deltar i podcasten Kornhall&Netz. Lyssna till när Per Kornhall och Ingela Netz samtal med Anette Jahnke och Åsa Hirsh.