Årets Almedalsvecka bjöd på över 2300 arrangemang öppna för allmänheten. Ett av dessa handlade om entreprenöriellt lärande och arrangerades av Upplands-Bros kommun. Ifous var medarrangör till seminariet som modererades av Carl Fredrik Johansson.

 

Cirka 65 personer besökte seminariet som  inleddes med att Yvonne Stein, Utbildningsnämndens ordförande i Upplands-Bro, förklarade varför kommunen har valt att satsa på entreprenöriell pedagogik och vilka förhoppningar som finns på framtida resultat bland eleverna.  Kommunen är en aktiv deltagare i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Entreprenöriellt Lärande (som du kan läsa mer om här).

Lotta Gröning, journalist, höll i en framtidsspaning kring framtidens lärande där hon fokuserade på hur lärandet behöver anpassas för att förbereda eleverna inför framtiden och den värld de möter utanför skolan. Detta berördes även i de filmer som visades under seminariet. Filmerna var inspelade på Broskolan och illustrerade hur entreprenöriellt lärande kan se ut i praktiken och hur lärarna kan koppla undervisningen till världen utanför skolan och få eleverna att se nyttan de kan ha av sitt lärande i vardagen.

En panel bestående av Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, Åsa Falk-Lundqvist, Umeå universitet och Tuula Tähkäaho, rektor på Broskolan, kommenterade filmerna och diskuterade olika aspekter av entreprenöriellt lärande med seminariedeltagarna, däribland Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.