Bättre skolresultat med forskning i klassrummet

Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun inleder partnersamarbete med Ifous.

För att ytterligare ta ansvar för utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning inleder nu fem av Sveriges ledande skolhuvudmän ett långsiktigt partnersamarbete med Ifous – skolbranschens eget forskningsinstitut. De fem skolhuvudmännen är Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun som tillsammans representerar ca 1 500 skolor, 300 000 elever och 30 000 lärare. Partnersamarbetet är tänkt att stärka såväl Ifous som huvudmännen och fokusera på praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom sådana områden som innebär stora utmaningar för den svenska skolan. Särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra undervisningen och minska klyftorna.

Med anledning av detta inbjuds pressen tillsammans med nyckelaktörer på utbildningsområdet till ett möte för information kring partnerskapet. Mötet anordnas som ett panelsamtal med möjlighet att ställa frågor till de medverkande. Därefter finns utrymme för enskilda intervjuer.

Tid: Måndagen den 8 februari 2016 kl. 10.00 – 11.30
Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8

Medverkande:
Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka kommun
Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan
Tony Mufic, utbildningsdirektör Stockholms stad
Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör Helsingborgs stad
Marcus Strömberg, VD AcadeMedia
Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous
Per Reinolf, grundare Ifous

Anmälan senast 3 februari till Emma Kreü, emma.kreu@ifous.se

Kontaktpersoner:
Karin Hermansson
, FoU-ansvarig Ifous, tel: 076-0334810
Emma Kreü, Medlemsansvarig Ifous, tel: 073-513 07 36