Tre snabba frågor till Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef i Skövde kommun och ledamot i styrgruppen för Små barns lärande.

Kajsa_Daxberg_stor

Kajsa Mellner Daxberg Foto: Sara von Seth, Skövde kommun

 

Varför vill Skövde kommun vara med i Ifous-programmet Små barns lärande?
– Det är viktigt att vara med i olika sammanhang som utvecklar förskolan, och vi behöver titta på hur det systematiska kvalitetsarbetet, dokumentation och utvärdering, kan utvecklas i förskoleverksamheten. Det är en utmaning för många kommuner och därför är det intressant för oss att samverka med andra, framförallt för att man då får större möjlighet att knyta till sig forskning. I programmet samarbetar vi med Linnéuniversitet.

 

Du var med under uppstartsmötet i Skövde nyligen. Vad tyckte du var mest intressant?
– Jag tycker att det är spännande när man får arbeta i nya konstellationer, och föra en professionell dialog där pedagogerna förväntas bidra och medverka själva. Det är bra att komma från olika håll, för man hittar mycket gemensamma frågor och beröringspunkter.
– Vi har också en gemensam digital arbetsyta där alla 12 kommuner som deltar kan dela information, så även om det är stora geografiska avstånd så behöver det inte vara så långt eftersom vi kan kommunicera via den digitala mötesplatsen. Det kan utvecklas till ett levande seminarium som pågår över tid.

 

Var tror du att Skövde är om tre års tid när det gäller små barns lärande?
– Projektet är precis i starten, och det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig. Jag hoppas att pedagogerna och ledningen har fått många nya influenser och fördjupat vårt kunnande på olika sätt, och att vi vartefter projektet pågår blir ännu mer utvecklade i vår kompetens när det gäller att beskriva och utveckla kvaliteten i förskolan.

 

Moa Duvarci Engman