Stockholms stad, Kunskapsskolan, Helsingborgs stad, Academedia och Nacka kommun – alla är de nu partners i forskningsinstitutet Ifous. Ambitionen är att driva skolutveckling tillsammans och att vara skolans röst i debatten.

Det fristående forskningsinstitutet Ifous har fler än hälften av alla Sveriges kommuner som medlemmar, men även fristående skolhuvudmän och andra organisationer. Nu har Ifous tagit initiativet till att bjuda in partners, och hittills har tre kommunala huvudmän och två fristående huvudmän valt att vara med.

– Det kommer att möjliggöra att Ifous får en ännu större palett i verksamheten med mötesplatser, kunskapsunderlag och riktade FoU-projekt, säger Karin Hermansson, som är FoU-ansvarig på Ifous.

Ett skäl till att Helsingborgs stad ville bli partner i Ifous är för att verksamheten i ännu högre grad än i dag ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet:

– Det är vårt uppdrag, och något som vi måste få in i vardagen med eleverna. Då måste vi leva närmare forskarsamhället som finns runt lärandet och få i gång ett samarbete, säger Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i kommunen.

På Academedia, Sveriges största utbildningsföretag, tror man också att partnerskapet i Ifous kan stärka undervisningen genom att verksamheten får tillgång till mer forskning och fler beprövade metoder.

Att få möjlighet att samverka med andra stora huvudmän är en annan viktig del i sammanhanget:

– Vi menar att huvudmännen är alltför tysta i den offentliga debatten om utbildning och skola. Vi måste i stället för att passivt lyssna ta ett gemensamt ansvar för att höja lärandet och måluppfyllelsen inom svensk skola och se till att likvärdigheten ökar, säger Marcus Strömberg, vd för Academedia.

I en tid när samhället står inför lika stora utmaningar som möjligheter är det viktigt att huvudmännen samlas och stärker forskningen, anser han.

– Vi måste omsätta erfarenheter till beprövade erfarenheter. På det sättet kan vi både utveckla undervisningen och bli en trovärdig röst i debatten, säger han.

 

Marcus_Stromberg_IngMarie_Rundwall
Marcus Strömberg och Ing-Marie Rundwall.

Ing-Marie Rundwall berättar att Helsingborgs stad har goda erfarenheter av att ha deltagit i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram, och hon hoppas på både inspiration och utmaningar i samarbetet med de övriga fyra skolhuvudmännen:

– Vi har haft ett möte och det gav mig jättemycket att lyssna till hur de andra tänker. Hur ska vi organisera lärandet så att det verkligen gör skillnad i elevens vardag?

Av Moa Duvarci Engman

Fotnot:

Forskningsinstitutet Ifous, Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, är ett medlemsdrivet och icke-vinstdrivande företag. Ifous bildades år 2011 som ett stöd för huvudmännen och ägs av Skolporten AB.