Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö universitet och vetenskaplig ledare för forsknings- och utvecklingsprogrammet om undervisning i förskolan. Behovet av att definiera vad undervisning i

Ann-Christine Vallberg Roth Šär professor i pedagogik vid Malmšö universitet.

förskolan kan vara är stort, konstaterar hon.
– Det är därför vi nu utforskar, vänder och vrider på frågan. I förskolan handlar det ju om undervisning där lek och omsorg om varje barn är inflätat i sättet att arbeta.
FoU-programmet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den beprövade erfarenheten står förskollärarna för, i samverkan med arbetslag och chefer, under tiden som
programmet pågår. Ann-Christine Vallberg Roth beskriver det som ett växelspel mellan redan belagd kunskap och praktiskt prövande ute på förskolorna, som forskarna i sin tur kommer att analysera och formulera varvid det blir en vidareutvecklad kunskap.
– Det är det här som gör det så spännande, att vi prövar oss fram tillsammans. Förhoppningen är att det här ska resultera i en finstämd kompass, säger hon.

 

 

Text: Moa Duvarci Engman 
Ifousbilagan nr 1 2017