2018 startades FoU-programmet  Flerstämmig undervisning i förskolan, med syftet att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. I denna slutrapport presenteras resultatet från forskningen som bedrivits inom ramen för programmet, som har letts av Ifous och genomförts i samverkan med åtta skolhuvudmän och Malmö universitet. Här presenterades erfarenheter och lärdomar från det utvecklingsarbete som har bedrivits i de medverkandes verksamheter, tillsammans med en sammanfattning av resultaten från forskningsinsatsen.

Flerstämmig undervisning i förskolan: Flerstämmig didaktisk modellering.