Är du anmäld men har inte fått ett mejl med din anmälningslänk? Kontakta Emma Kreü på emma.kreu@ifous.se / 073-513 07 36. 

 

Den nya reviderade läroplanen för förskolan beslutades sommaren 2018. Hållbarhet, digital teknik och hälsa är exempel på förstärkta kunskapsområden. Samma år startade Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan. Den 22 april hålls en spridningskonferens om resultatet av arbetet i programmet. 


Under tre år har förskolor från åtta skolhuvudmän arbetat med läroplanens kunskapsområden utifrån olika sätt att teoretiskt se på undervisning. Under denna dag får du ta del av såväl det praktiska arbetet i barngrupp och ledares perspektiv på skolutveckling som forskargruppens preliminära resultat om hur undervisning inom dessa och andra områden kan se ut i förskolan. Du får även höra om hur kommunerna organiserat sig för att utveckla förskolans praktik och förskollärares undervisningskompetens.

De skolhuvudmän som medverkat i programmet är Enskede/Årsta/Vantör SDF, Eslövs kommun, Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Vallentuna kommun och Örebro kommun. För forskningsinsatsen står Malmö universitet.

Läs mer om FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan.

 

Datum: 22 april
Tid: 08:30-16:00
Plats: Online. En Zoomlänk skickas ut till anmälda deltagare 2-3 dagar före seminariet. 
Pris: Kostnadsfritt för Ifous medlemmar. 
Icke-medlemmar: 595 kr (exkl. moms)

Anmälan är nu stängd.


Se om din huvudman är medlem här.

 

Program för dagen hittar du här.