Sveriges skolledare har valt att gå med som medlemmar i Ifous och vi intervjuar Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef, för att höra om deras förväntningar på medlemskapet. 
.

Varför har Sveriges Skolledare valt att gå med i Ifous?

– Sveriges Skolledare är intresserade av Ifous verksamhet och anser att det är ett mycket lovvärt arbete som förs inom ramen för Ifous. Skolhuvudmännen har ett stort ansvar för att driva innovationsfrågorna i förskola och skola och det är ett fåtal huvudmän som är tillräckligt stora för att göra det på egen hand. Genom Ifous skapas andra möjligheter. Det nya förbundet Sveriges Skolledare har delvis andra ekonomiska förutsättningar än det tidigare Sveriges Skolledarförbund, och därför har frågan väckts nu.

 

Vad hoppas du att medlemskapet kommer att medföra för er organisation?

– Sveriges Skolledare hoppas kunna få nytta av medlemsskapet genom att få bra information om vad som händer på området innovation, forskning och utveckling. Förbundet hoppas också på längre sikt kunna vara med och påverka de val av inriktningar som görs så att skolledarnas perspektiv lyfts fram. Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling, inte minst av inom frågor kopplade till styrning och ledning av skolor. Genom medlemskapet hoppas vi kunna bidra till ett fackligt tryck på arbetsgivare och skolledare i samverkan fokuserar dessa frågor.

 

Vad tänker du att ni kommer att kunna bidra med till Ifous verksamhet och övriga medlemmar?

– Genom att lösa medlemskap så bidrar vi till att finansiera den viktiga verksamheten. Vi hoppas också kunna bidra med den kunskap som våra förtroendevalda besitter kring skolledarskap och vilka utvecklingsområden som finns.