Hur möter man barn med olika kognitiva förmågor – från svag till stark? Det står i fokus för vårt processtöd om hur man kan arbeta med barn och unga med NPF. Syftet är att stärka de medverkandes förmåga att möta barn med olika förmågor och behov.

I samarbete med Emma Leifler (Göteborgs universitet) erbjuder vi ett halvdagsseminarium som består av en föreläsning grundad i aktuell forskning tillsammans med konkreta praktiska tips kring hur man kan göra. Seminariet kan riktas mot förskola, grundskola, gymnasium eller någon av de anpassade skolformerna. Processtödet erbjuds till huvudmän som kan bjuda in sin personal till denna dag.

Deltagarna får också en möjlighet att samtala i grupper – och dessa samtal blir sedan grunden för diskussioner mellan Emma och vår processledare Henrik Hamilton, som knyter an till de faktiska frågeställningar och funderingar som deltagarna har.

Kontaktperson: Henrik Hamilton