Ifous erbjuder tre halvdagsseminarier utgående från rapporterna Ifous fokuserar: SkolnärvaroIfous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan och Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola.

Syftet är att stärka det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem. Processtödet är framtaget i samverkan med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län och kan bokas kostnadsfritt av kommuner i Region Stockholms län.
Det finns även möjlighet för skolhuvudmän i andra delar av Sverige att boka och genomföra seminarieserien.

Seminarietillfällena utgår från huvudmannens förutsättningar och behov. Seminarium 1 utgår från en översikt av forskning om vilka faktorer som främjar skolnärvaro. Vid detta tillfälle medverkar Helena Andersson, lektor vid Malmö universitet, som sammanställt forskningsöversikten digitalt.

Seminarium 2 fokuserar på hur utredning av orsaker till närvaroproblem bör göras baserat på vad forskning visar är effektivt. Malin Gren Landell, författare till rapporten om att utreda närvaroproblem i skolan, medverkar digitalt. Det gör hon även vid seminarium 3 där tonvikten läggs på samverkan mellan exempelvis skola, socialtjänst och och sjukvård.

Under alla seminarier arbetar deltagarna tillsammans, utifrån sina egna förutsättningar och behov, under ledning av Henrik Hamilton, processledare på Ifous.
Serien kan genomföras såväl på plats som digitalt via Zoom.

Frågor och intresseanmälan?
Kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822.

Läs mer om erbjudandet till Region Stockholm här!