Samverkan för att nå skolutveckling på vetenskaplig grund.
Det var ett viktigt budskap på det seminarium som Ifous arrangerade tillsammans med sina partners Helsingborgs stad, Stockholms stad, Nacka kommun, AcadeMedia och Kunskapsskolan.

Öresundshuset var fyllt till mer än sista plats när Ifous VD Marie-Hélène Ahnborg klev upp på scenen under onsdagseftermiddagen
– Jag ser hos landets lärare en törst och en längtan efter att arbeta på vetenskaplig grund, menade hon. Ifous arbete går ut på att minska gapet mellan forskning och praktik.

Ifous Almedalen 160706
Marie-Hélène Ahnborg, Ifous vd

 

Hur man skapar en skola på vetenskaplig grund var också ämnet för det följande panelsamtalet.
-Lärarna måste få formulera frågorna för att det ska vara praktiknära forskning, menade Jonna Wiblom, forskarstuderande lärare.

Ifous Almedalen 2 160706
Jonna Wiblom, forskande lärare

Ifous FoU-ansvarige Karin Hermansson menade att det är just där som Ifous spelar en roll
–De FoU-program som man driver utgår från lärarnas frågor och de blir arenor för forskare och praktiker att samverka, inte enbart samtala.
Vad krävs då mer för att åstadkomma ett Skolsverige där forskning och praktik sker i samklang? Ett forskningsanslag i lärarutbildningen, ett eget vetenskapligt område med professionen i centrum, ämnesdidaktisk forskning och skapandet av förutsättningar tillsammans med ramverk och struktur från huvudmän dök upp som viktiga punkter.

 

Medverkade i panelsamtalet gjorde:
Lena Hallengren, Gruppledare och ordförande Utbildningsutskottet (s)
Maria Stockhaus, Riksdagsledamot (m)
Lena Adamson, Direktör, Skolforskningsinstitutet
Tony Mufic, Utbildningsdirektör, Stockholms stad
Marcus Strömberg, VD, Academedia
Jonna Wiblom, Forskarstuderande lärare, Stockholms stad
Karin Hermansson, FoU-ansvarig, Ifous

Samtalet modererades av Johan Olsson Swanstein från Helsingborgs stad.

Seminariet ägde rum 6 juli 2016 under Almedalsveckan i Visby och finns i sin helhet tillgängligt här.

 

Ifous Almedalen 3 160706

 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.

 

Text: Henrik Hamilton
Foto: Katarina Arkehag

Texten har tidigare publicerats på Almedalsbladets hemsida.