Digitalt planeringsmöte för det kommande FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

Start:  2023-01-17  09:00
Slut: 12:00

Plats: Online  

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Genom att öka kunskapen om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag kan undervisningen på fritids bidra till elevers måluppfyllelse.

Nu följer vi upp erfarenheter och kunskaper från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag med att sätta fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag i fokus.

Programmets start planeras till höstterminen 2023.

Dag: 17 januari
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt, anmälan sker till: andreas.jacobsson@ifous.se

Läs mer om programmet här.


Kommande händelser

Planeringsmöte: AI inom utbildning och för elevers lärande

2023-12-15 , Online  

Dialogmöte: Fokus likvärdighet

2024-01-25 , Online