Kunskapen om svenska förskolebarns psykiska hälsa är i stort sett obefintlig, även kunskap om förekomsten om förskolebarns psykiska ohälsa är knapphändig. Däremot finns viss kunskap om barns fysiska hälsa och barns psykiska ohälsa definierat som symptom, eller psykiatriska tillstånd. Därför har Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län gett Ifous i uppdrag att ta fram denna kunskapsöversikt som är tänkt att ge forskningsbaserat stöd och praktisk vägledning i arbetet med tidiga insatser i förskolan.

Denna skrift innehåller två delar som syftar till att ge ett kunskapsstöd och vägledning
för förskolans arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskolan. I den första delen presenteras en sammanställning av forskning utifrån både ett psykologiskt och ett pedagogiskt perspektiv. Utgångspunkten är psykisk hälsa som förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra, utforska och lära. Den andra delen är en praktisk vägledning riktad dels till ledare på strategisk nivå, dels till personal på förskolenivå.

Bilaga med översikt över program och insatser som utvärderats i studier.

Kunskapsöversikten är framtagen av Lene Lindberg, docent i psykologi och lektor vid Karolinska institutet, och Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor vid Högskolan Väst.

Du hittar rapporten här: Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola

24 november 2021 presenterades kunskapsöversikten vid ett webbinarium, som du kan se i sin helhet här.