Att välja digitala lärresurser och läromedel är en svår uppgift, där rektor har en nyckelroll. I regel finns en process för hur valet ska gå till, men rektorer efterlyser stöd och samarbete för att öka kompetensen och systematiken i arbetet. Detta framgår i Swedish Edtests nya rapport, som tagits fram i samarbete mellan Swedish Edtech IndustryAtea och Ifous.

Resultaten baseras på telefonintervjuer med 141 rektorer från hela landet, verksamma i många olika skolor och skolformer. Rapportens fokus ligger på rektorers bild av hur arbetet med skolans digitalisering ser ut i dag och vad de anser behöva för stöd framåt.

Rapporten publicerades den 9 februari 2023, och du hittar den här:  Rapport: Rektorer vill ha en arena för kollektivt lärande om digitala lärresurser – Rektorers uppfattningar om digitaliseringen i skolan med fokus på välja och värdera digitala lärresurser.