Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen

Under tre år har drygt 100 lärare, rektorer och ledare från fem skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Stockholms universitet för att utveckla vetenskapligt förankrade och beprövade didaktiska arbetssätt sätt för undervisning i programmering. FoU-programmet har haft ett upplägg där designbaserad forskning kombinerats med att lärare utvecklat undervisningen i och med programmering genom Lesson Studies

På konferensen kommer du få ta del av bland annat vilka didaktiska arbetsätt som utvecklats av lärare och forskare genom lärares Lesson studies. Programmets forskningsresultat kring progression, elevperspektiv på programmering och lärares didaktiska arbetssätt kommer även att presenteras. Konferensen kommer också adressera organisations- och ledarskapsperspektiv kring att leda arbetet med skolans digitalisering och implementering av styrdokumenten från 2017. 

Konferensen kommer att bestå av föreläsningar av både praktiker och forskare. 

Medverkar gör bland annat: 

Linda Mannila, Linköpings universitet, och Peter Fredriksson, Skolverket.
– Forskargruppen som består av: forskningsledare och docent Jalal Nouri, docent Eva Norén och doktorand Lechen Zhang.
– Lärare, rektorer och ledare från de medverkande skolhuvudmänen: Freinetskolan Hugin, Tyresö, Åstorp, Stockholm, Simrishamn
– Ifous process-och projektledare Anette Jahnke

Datum: 4 november 2020
Tid: 09:00-16:00
Plats: Online
Program: ett fullständigt program hittar du här.

 

Priser och anmälan

Medlem: kostnadsfritt
Icke medlem: 495 kr, plus moms
Anmälan: Via den här länken
Osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Du hittar Ifous medlemmar här.