I FoU-programmen bedrivs utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och systemnivå (förvaltning eller motsvarande). Utbyte av kunskap och erfarenhet såväl i kollegiet på hemmaplan som mellan skolor och skolhuvudmän är en central del av FoU-programmen.

I skriften ”Att medverka i Ifous FoU-program” finns information för dig som vill veta mer om vad arbetet innebär och vad ni behöver göra när ni går in i ett program.