Program för workshop:

13.00 – 13.05 Presentation av Ifous, Marie-Hélène Ahnborg, VD.
13.05 – 13.20 Ifous FoU-program, Anette Jahnke, projektledare vid Ifous.
13.20 – 13.30 Förändringar i styrdokumenten – lägesrapport, Christian Magnusson, undervisningsråd, Skolverket.
13.30 – 14.00 Programmering i teknikundervisningen – ett pågående forskning- och utvecklingsarbete, Per Anderhag, FoU-samordnare Stockholms stad.
14.00 – 14.10 Vad behöver utvecklas och beforskas? Hur? Anette Jahnke
14.10 – 15.10 Arbete i diskussionsgrupper inklusive fika.
15.10 – 15.40 Summering av diskussionsgruppernas arbete.
15.40 – 16.00 Vad gör vi när vi kommer hem? Tidsplan framåt.

 

Praktiska detaljer för dagen:

Datum: 28 november
Tid: 13:00-16:00
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.
Rum: Cornelis.

 

För anmälan och frågor:

Anette Jahnke, Projekt-/processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95

Karin Hermansson. FoU-ansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10