Det var den övergripande frågan när Ifous tillsammans med SKL inbjöd till ett webbsänt seminarium eftermiddagen den 16 januari 2017.

Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasieminister Anna Ekström och tidigare förvaltningschef i Botkyrka kommun, medverkade och berättade om regeringens kommande IT-strategi och om sin syn på digitaliseringens roll för att skapa en likvärdig och inkluderande skola.

Efter inspelet anslöt till samtalet om vad digital kompetens egentligen är en panel bestående av: Carina Wutzler, kommunstyrelseordförande (m), Vellinge kommunKhashyar Farmanbar, oppositionsråd (s), Nacka kommunIng-Marie Rundwall, utbildningsdirektör, Helsingborg stad, och Carl Heath, forskare vid RISE Interactive.

Carl hade tidigare inlett eftermiddagen med en inspirerande och fantasieggande föreläsning om skolan i interaktionssamhället. Tekniken går före politiken och juridiken, och det är så det måste vara menade Carl, som också visade exempel på att framtidsvisionerna vi sett i science-fiction-filmer ligger närmare än vi kanske tror.

 

Allt detta, och lite till, finns att se i efterhand via följande länk.

 

Program med anvisning om tid in i filmen:
00:00:00 InledningPer-Arne Andersson, direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL, och
               Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous.
00:10:00 Skola i interaktionssamhälletCarl Heath, forskare vid RISE Interactive.
00:47:30 Några nedslag i Ifous FoU-program Digitalisering i skolanJan Hylén och Karin Hermansson, Ifous
01:31:00 Bedömning av multimodala gestaltningsformer – en forskningsstudieAnna Åkerfeldt, universitetslektor vid
               Stockholms universitet.
01:57:00 Nationell IT-strategi för elevers digitala kompetensErik Nilsson, statssekreterare,
              Utbildningsdepartementet
02:45:00 Paneldiskussion: Digital kompetens – vad är det och hur blir lärare digitalt kompetenta
               Khashayar Farmanbar (s), kommunalråd i oppositionen, Nacka kommun
               Carl Heath, forskare, RISE Interactive
               Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
               Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör, Helsingborgs stad
               Carina Wutzler (m), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun
03:29:30 Avslutning och framåtblickAnna Carlsson, SKL och Karin Hermansson, Ifous.