Vi söker dig som i form av ett tidsbegränsat uppdrag vill utforma en serie webbinarier som stöd för lärares skrivande. Ambitionen är att fler lärare ska dokumentera sina reflektioner kring och erfarenheter från ett konkret utvecklingsarbete och dessutom få möjlighet att publicera och sprida sina erfarenheter i artikelserien Leda & Lära.

En pilotomgång av webbinarieserien ska köras under 2018, med start i januari och sedan ytterligare fyra tillfällen under året; totalt tre under VT och två under HT. Utifrån erfarenheterna ska en modell som kan användas permanent tas fram, vilket kan medföra förlängt uppdrag.

Som webbinarieledare ansvarar du för att planera webbinarierna i dialog med Ifous och Skolporten, och genomföra dem enligt denna plan. Du säkerställer processen fram till att artiklarna går vidare till granskning av Skolportens granskningsgrupp.

 

I uppdraget ingår:
– Utforma och genomföra en webbinarieserie enligt ovan
– Ta fram en struktur som gör det möjligt för skribenterna att läsa och ge feedback på varandras texter
– Löpande granska och återkoppla författarnas texter / artiklar

 

Om dig

Formella krav för uppdraget är

  • erfarenhet av och kunskap om akademiskt skrivande
  • att du själv genomgår eller har genomgått forskarutbildning
  • kunskap om och erfarenhet av praktiknära forskning och skolutveckling på vetenskaplig grund

Meriterande är

  • egen erfarenhet av undervisning som lärare och/eller skolledare
  • erfarenhet av att genomföra webbsända seminarier eller liknande
  • kunskaper om forskning och utvecklingsarbete inom förskola

Som person är du lyhörd och kommunikativ. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

 

Om uppdraget

Timanställning
Omfattning: enligt överenskommelse
Period: januari – december 2018

 

Din intresseanmälan tillsammans med cv/meritförteckning skickar du till rekrytering@ifous.se senast den 10 december.

 

Ytterligare information

Har du frågor är du varmt välkommen att vända dig till:

  • Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, 0760-334810
  • Henrik Hamilton, Projekt- och processledare Ifous, 073-656 5822