För att göra det möjligt även för er som är små skolhuvudmän att bli medlemmar i Ifous erbjuder vi nu ett medlemskap särskilt för er.

I paketet ingår den nya nationella testarenan för digitala lärresurser, Swedish Edtest, som bidrar till att utveckla digital kompetens i hela organisationen.

Vad gör Ifous?

Ifous erbjuder ett brett utbud av FoU-aktiviteter där medlemmarna själva väljer vad de vill engagera sig i. All FoU-verksamhet finansieras helt av de skolhuvudmän som väljer att delta. Här kan du läsa mer om vad medlemmar har tillgång till.

Ifous FoU-bevakning

Att orientera sig inom forskning är inte lätt. Ifous genomför därför regelbunden forskningsbevakning och presenterar senaste nytt i ett veckomejl. Du får också tillgång till det populärvetenskapliga magasinet Skolporten. Där kan du läsa fördjupande artiklar om forskning och lärande.

Ifous FoU-satsningar

Ifous genomför både kortare och längre FoU-arbete, t.ex. fleråriga FoU-program, skräddarsydda processtöd och kortare webbkurser. Som medlem kan du även delta vid Ifous olika mötesplatser som ger möjlighet till forskningsbaserat lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Ifous fokuserar

Om du vill ha en fråga analyserad utifrån ett visst perspektiv eller få en sammanställning av befintlig kunskap och forskning inom ett område kan du beställa en Ifous fokuserar. Då får du en lättillgänglig rapport som också kan innehålla konkret stöd och vägledning i det praktiska arbetet. 

 

Nyhet – Swedish Edtest

Nu får alla medlemmar i Ifous även tillgång till den nationella testarenan Swedish Edtest där lärare och edtechutvecklare tillsammans kan pröva hur digitala lärresurser kan designas så att de svarar mot behoven i undervisningen. Testerna genomförs med systematiskt metod som bygger på forskning och teorier om lärande.

 


Röster från Edtestanvändare

 

Komvux Falkenberg

”Tack för att vi får vara med på Edtest-resan, det har verkligen förändrat vår organisations mindset. Det har lyft lärarnas roll och profession.” Lisa Cederholm, förstelärare Komvux i Falkenbergs kommun.

Nacka Kommun

”Man kan inte backa in i framtiden, vi måste våga prova nytt, misslyckas och lyckas för att utvecklas. Swedish Edtest har haft ett jätteintressant nätverk att få lära känna.” Lisen Bolander, utvecklingsledare i Nacka kommun.

 

Missa inte tillfället!

Detta erbjudande ger dig som liten skolhuvudman tillfälle att teckna medlemsavtal med Ifous till en mycket låg kostnad.

Genom medlemskapet får alla dina anställda tillgång till Ifous tjänster som specificeras i avtalsvillkoren nedan.
Avgiften är 10 000 SEK per år exklusive moms.
Ta del av våra villkor och läs avtalstexterna här:

Avtalsvillkor
PUB-avtal medlemskap Ifous

 

Teckna medlemskap för skolhuvudmannen genom att fylla i nedanstående formulär.