Karin Rönnerman

Sedan drygt ett halvår tillbaka är Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en av medlemmarna i Ifous vetenskapliga råd.

Varför känns det viktigt för dig att sitta med i Ifous vetenskapliga råd?
– Jag fick en förfrågan och tyckte att det lät spännande att medverka i Ifous verksamhet genom vetenskapliga rådet. Jag sitter också med i Lärarförbundets vetenskapliga råd, samt i det vetenskapliga rådet för CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, på Göteborgs universitet. För mig är det viktigt att värna den praktiknära forskningen,något som jag har gjort sedan jag disputerade.

Vad hoppas du att rådet ska kunna bidra med till Ifous verksamhet?
– Det jag kan se är att vi är en slags garant för utveckling av den praktiknära forskningen, och att vi kan bidra med aktuell forskning, säger Karin Rönnerman, som själv arbetar med att utveckla kunskap om lärares professionsutveckling, främst genom aktionsforskning.

Hon är bland annat aktuell med ett kapitel i boken Undersöka och utveckla undervisning (Studentlitteratur 2017). Ett av kännetecknen för Ifous verksamhet är att man i de olika forsknings- och utvecklingsprogrammen för ihop olika kommuner. Det är en styrka, menar hon, då små kommuner ofta inte har möjlighet att avsätta den typen av resurser.

– Även att kunna utbyta erfarenheter med andra kommuner, och att få en grupp forskare kopplad till kommunen som väljs utifrån det man i praktiken vill ha belyst, det tycker jag är väldigt intressant – vad händer efter en sådan insats?
Att forskningsfrågorna tar sin utgångspunkt i den verksamhet som ska förändras har stor betydelse, understryker hon:
– Jag tycker att det är viktigt att frågorna ska komma från de som berörs i skolan och förskolan, det ska inte vara forskarna som säger vad som ska studeras.

Fakta/
Ifous vetenskapliga råd ska säkra verksamhetens vetenskapliga grund och kvalitet. Samtliga rådsmedlemmar sitter på eget mandat. Övriga medlemmar är Ninni Wahlström, professor, anställd vid Linnéuniversitetet samt Ulf Blossing, universitetslektor, och Jan-Eric Gustafsson, professor, bägge anställda vid Göteborgs universitet.

 

Text: Moa Duvarci Engman