Med fem av medlemmarna har Ifous inlett ett fördjupat partnersamarbete;

  • Stockholms stad,
  • AcadeMedia,
  • Täby kommun,
  • Nacka kommun,
  • Kunskapsskolan.

Samarbetet är tänkt att stärka såväl Ifous som huvudmännen och ska fokusera på praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom sådana områden som innebär stora utmaningar, inte bara för partnergruppen utan för alla skolhuvumän. Särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra undervisningen och minska klyftorna.

De skolhuvudmän som vi har inbjudit till partnersamarbete har alla ett starkt engagemang i att utveckla sina skolor som satsar stort på skolutveckling på vetenskaplig grund. Vi vet att det finns fler huvudmän som är starkt engagerade och som har kommit långt i sitt utvecklingsarbete. Därför är vi öppna för att bredda partnerskapet så att vi får en så god representation som möjligt.

Om du är intresserad av partnerskap och vill veta mer, ta kontakt med vd Marie-Hélène Ahnborg, tel: 072-333 24 45.