Nu vill Ifous starta ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill vidareutveckla forskning om fritidshem och fritidspedagogik och genom detta bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Du som representerar en skolhuvudman som vill medverka till FoU-programmets syften inbjuds till detta möte, där målet är att planera inriktning och upplägg av programmet. Eftersom mötet kommer att besluta i frågor som kan ha ekonomiska konsekvenser för de som medverkar i programmet är det önskvärt att ni som deltar på mötet har mandat att diskutera och fatta eventulla beslut för skolhuvudmannens räkning.

Datum: 29 november
Plats: Stockholm
Anmälan: Deltagaranmälan görs till Henrik Hamilton, antingen via mejl på henrik.hamilton@ifous.se eller på telefon: 073-6565822