I FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever har lärare, skolledare och forskare tillsammans studerat hur innovativa digitala arbetssätt kan ge fler elever möjligheter till god undervisning. Syftet har varit ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om hur fjärrundervisning kan vara en del i att möta de utmaningar som det svenska skolsystemet står inför.

Välkommen till ett frukostseminarium i samarbete med SKL där vi presenterar resultat och slutsatser från projektet och diskuterar framtiden för fjärrundervisning i den svenska skolan. Seminariet har fokus på policyfrågor och erfarenheter på huvudmannanivå. 

Seminariet webbsändes. Länk finns nedan!

_______________________________________________________________________

Program

9.00               Välkommen och inledning. Per-Arne Andersson, SKL

9:10               Fjärrundervisning – varför och vad krävs? Åsa Ernestam, SKL

9:20               Projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Karin Hermansson, Ifous

9:30               Fjärrundervisningens villkor och möjligheter i den svenska skolan – nu och i framtiden. Samtal med
                      Khashayar Farmanbar (s) och Maria Stockhaus (m).

9:50               Skolverkets planerade stödinsatser för fjärrundervisning. Roberth Olofsson, Skolverket

10:00             Frågor och diskussion

10:15             Seminariet avslutas

 

Länk till inspelningen av seminariet

 

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt här.

Praktisk information

Adress: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm. Lokal: Torget

Fika serveras från 8:30. Seminariet är gratis, men om du får förhinder vill vi att du meddelar det. Deltagarplatsen kan också överlåtas till en kollega, bara du meddelar namnet på kollegan i förväg.

 

Frågor?

Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous
karin.hermansson@ifous.se
Tel: 0760-334810

 

Projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever, drivs av Ifous, Umeå universitet och RISE Interactive tillsammans med åtta skolhuvudmän. Projektet stöds av Vinnova. Seminarier och workshops arrangeras i samarbete med SKL.

Läs mer om projektet här.   

 

Här hittar du en pdf-version av inbjudan.