Vad sker då 200 lärare, rektorer och förvaltningsledare från fyra olika huvudmän engagerar sig i aktionsforskning under tre år? Syftet med FoU-programmet Lärares praktik och profession har varit att etablera ett kollegialt arbetssätt så att lärare i högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet har också varit producera ny kunskap genom samarbete mellan deltagarna och forskarna Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke vid Göteborgs universitet. Vilka utvecklingsresultat har nåtts? Vilka forskningsresultat har nåtts? Hur kan lärare utveckla sin praktik och stärka sin profession? Vad är rektorers och huvudmännens roll?

.Välkommen till en heldag med, för och om samhällets viktigaste yrkesgrupp: LÄRARE! Under en öppen konferens om resultaten från Ifous FoU-program Lärares praktik och profession kommer vi att diskutera ovanstående frågor.

 

.
Medverkar gör:
Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous
Margit Békássy, lärare, NTI Gymnasiet
Sara Bruun, lärare, Kunskapsskolan
Martina Bäckström, lärare, Eskilstuna kommun
Simon Eksmo, lärare, Kunskapsgymnasiet
Anna Ekström, utbildningsminister
Inger Eriksson, professor, Stockholms universitet
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Åsa Hirsh, docent, Göteborgs universitet
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous
Anette Jahnke, lektor Göteborgs universitet och projektledare Ifous
Anna Kohlström, NTI Gymnasiet
Per Kornhall, skolexpert
Andreas Magnusson, utvecklingsledare, Hässleholms kommun
Anette Olin, docent, Göteborgs universitet
Hans Ringström, skolchef, Eskilstuna kommun
Björn Åstrand, lektor i pedagogiskt arbete och tidigare särskild utredare
.
Tid: 29 september 2021, kl. 9-16
Plats: Online
Pris och anmälan: Anmälan är stängd. Om du som anmäld inte har fått dina inloggninsuppgifter, vänligen kontakta Emma Kreü på emma.kreu@ifous.se eller på 073-513 07 36.

.

 Observera att deltagare i FoU-programmet Lärares praktik och profession inte behöver anmäla sig, de är automatiskt redan anmälda. 
.
.
Program: 

09.00    Välkomna! Marie-Hélène Ahnborg
09.10    Inledningsanförande Anna Ekström
09.20    Kollegialt lärande eller kollegial kunskapsutveckling? Inger Eriksson
09.40    Vad är FoU-programmet Lärares praktik och profession? Anette Jahnke
10.00    PAUS
10.30    Vilka forskningsfrågor har ställts? Vilka resultat har nåtts? Vilket forskningsbaserat stöd
………..har getts för utvecklingsarbetet? Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke
11.15   Vilket utvecklingsarbete har gjorts? Vilka resultat har nåtts? Panelsamtal med Sara
……….Bruun, Simon Eksmo, Anna Kohlström, Andreas Magnusson
och Hans Ringström
……….under ledning av Karin Hermansson
12.00  LUNCHPAUS
13.00  Hur kan vi utveckla undervisningen och stärka elevers lärande? 
……….Lärares aktionsforskningsstudier presenteras i parallella valbara pass
14.45.  PAUS
15.15.  Utveckling av skolan – top-down eller bottom-up? Panelsamtal med Margit Békássy,
………Martina Bäckström, Åsa Fahlén
, Per Kornall och Björn Åstrand.

16.00   Konferensen avslutas