Bobergsskolan, vy över del av matsal
Foto: Tanja Van De Meulebrouck. Bobergsskolan, vy över del av matsal.

Många nya skolor byggs och ska byggas runtom i Sverige. I många av dessa skolor prövas nya sätt att utforma lokalerna. Men hur bygger man moderna skolor på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet? Och hur fungerar nybyggda skolor ur verksamhetens perspektiv?

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har i samverkan med Högskolan i Gävle genomfört en utvärdering av fyra nybyggda skolor. Utvärderingens syfte är att förbättra förvaltningen i sin roll som beställare, men också att testa gåturer som en metod för systematisk erfarenhetsåterföring i vid lokalprojekt.

Vid detta digitala seminarium presenteras och diskuteras den rapport som utvärderingen resulterat i. Rapporten har författats tillsammans med Jan Grannäs (docent och universitetslektor i didaktik) och Anneli Frelin (professor i didaktik) från Högskolan i Gävle och båda deltar i presentationen. Dessutom kommer rapporten att diskuteras i en panel bestående av bland annat arkitekt, skolledare och representant för fastighetsägare.

Slutrapporten läggs under dagen ut här.

Program

13:30  Välkomna!
13:40  Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer – gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad. Anneli Frelin och Jan Grannäs, Högskolan i Gävle, samt Tanja Van De Meulebrouck och Mårten Sundholm, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
14:30  Paus
14:40  Vad lär vi av detta? Panelsamtal med Anne-Maj Björkskog, Sisab; Karolina Lorentzi, Tengbom arkitekter och Stig Gisslén, Johan Skytteskolan i Stockholm.
15:00  Samtal i mindre grupper
15:15   Återsamling och återkoppling
15:30  Webbinariet stängs

Moderator: Karin Hermansson, Ifous

Länk till zoommötet.

 

Tid och plats
Dag: 14 november
Tid: 13.30-15.30
Plats: Digitalt, anmälan sker via länk.
Pris: Kostnadsfritt