Bobergsskolan, vy över del av matsal
Foto: Tanja Van De Meulebrouck. Bobergsskolan, vy över del av matsal.

Många nya skolor byggs och ska byggas runtom i Sverige. I många av dessa skolor prövas nya sätt att utforma lokalerna. Men hur bygger man moderna skolor på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet? Och hur fungerar nybyggda skolor ur verksamhetens perspektiv?

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har i samverkan med Högskolan i Gävle genomfört en utvärdering av fyra nybyggda skolor. Utvärderingens syfte är att förbättra förvaltningen i sin roll som beställare, men också att testa gåturer som en metod för systematisk erfarenhetsåterföring i vid lokalprojekt.

Vid ett digitalt seminarium den 14 november 2022 presenterades och diskuterades rapporten Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer. Den har författats av Anneli Frelin, professor i didaktik, Jan Grannäs, docent och universitetslektor i didaktik – båda vid Högskolan i Gävle – samt Tanja Van De Meulebrouck och Mårten Sundholm – utredare vid Lokalenheten, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Nedan finner du all dokumentation från seminariet.

Observera att filmen kommer att tas bort efter den 22 december 2022.

 

Länk till powerpointpresentationen.

Länk till dokumentation från gruppdiskussion (menti).

Länk till frågor som ställdes och svaren.

Länk till hela rapporten.