I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på sfi-undervisning. FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi drivs i samarbete med Haninge kommun, Hermods, Hässleholms kommun, Lernia och Stockholms stad och med Högskolan Dalarna. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att utveckla vuxna andraspråksinlärares möjligheter att lära sig svenska.

Forskning om sfi (svenska för invandrare) är mycket begränsad, samtidigt som skollagen ställer samma krav på att sfi-utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som på all annan utbildning. FoU-programmet syftar därför till att ta fram ny kunskap genom praktiknära forskningsinsatser som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov.

Satsningen är unik då den innebär att både kommunala och enskilt drivna verksamheter arbetar tillsammans och trots konkurrensförhållanden delar med sig av sina erfarenheter.

– Det viktigaste är trots allt att vi utvecklar vårt arbete för elevernas skull, säger Jan-Ole Engkvist, rektor för sfi-verksamheten i Hässleholms kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

Martin Lundell, regional utbildningschef i Hermods och även han i styrgruppen, håller med.
– Det var därför vi var med tog fram den kunskapsöversikt som ligger till grund för FoU-programmet, säger Martin.

Förväntningarna är höga eftersom det är ovanligt med den här typen av satsningar på vuxenutbildningsområdet.
– Det här är första gången som Ifous driver ett FoU-program om sfi och det så roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Sofie Grahn Hillve som är den som leder och samordnar programmet.

Även de två forskarna är entusiastiska.
– Det här är ett välkommet bidrag till forskningen inom området. Och vi som forskare kommer att få mycket värdefull empiri att arbeta vidare med, säger Jenny Rosén som tillsammans med Berit Lundgren, båda från Högskolan Dalarna, kommer att ansvara för programmets forskningsinsats.

FoU-programmet finansieras helt av de deltagande utbildningsanordnarna och när det gäller forskningsinsatsen även av Högskolan Dalarna.

 

För mer information, kontakta:
Sofie Grahn-Hillve, projektledare Ifous, sofie.grahn-hillve@ifous.se
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, karin.hermansson@ifous.se

 

Läs mer om FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi.