Från och med 1 juli 2019 gäller en reviderad läroplan för förskolan. Där betonas undervisning mer än tidigare och förskollärarens roll som undervisande lärare lyfts fram. Även förskolechefens ansvar förtydligas. Vad betyder det i praktiken? Vad betyder det för dig som arbetar i förskolan, och vad betyder det för barnen och deras föräldrar? Och hur får vi undervisningen i förskolan att vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Välkommen till en fullspäckad heldag om vad undervisning i förskolan kan innebära och hur den kan se ut!

Konferensdagen markerar avslutningen av forsknings- och utvecklingsprogrammet, Undervisning i förskolan, som letts av Ifous. Under tre års tid har 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner i samarbete med forskare från Malmö universitet utforskat och utvecklat undervisningen i sina förskolor.

Under denna dag finns chans att ta del av de deltagande förskollärarnas erfarenheter av att utifrån vetenskapliga perspektiv på undervisning arbeta med olika ämnen och teman i sina barngrupper. Även förskolechefernas och förvaltningsledningarnas lärdomar av utvecklingsarbete i samverkan med forskare kommer att presenteras. Du får också möta de medverkande forskarna, som kommer att beskriva vilka slutsatser de dragit om vad som kan känneteckna undervisning i en förskolekontext.

 

Program

Undervisning i förskolan – Vad kan det vara?
Avslutande seminarium i FoU-programmet
Tid: 26 april 2019
Plats: Malmö Live

08:00 Kaffe och registrering

08:30 Välkomna till en dag om undervisning i förskolan
Marie-Hélène Ahnborg (Ifous), Cecilia Christersson (Mau) och Anders Wedin (FoU-programmets ordförande) hälsar välkomna till dagen

09:10 Hur hamnade vi här?
Karin Hermansson och Henrik Hamilton(Ifous) berättar om hur FoU-programmet gick till.

09:30 Förmiddagskaffe

10:00 Undervisning i förskolan – Vad kan det vara?
Ann-Christine Vallberg Roth,Ylva Holmberg, Camilla Löf, Linda Palla och Catrin Stensson, forskare från Malmö universitet, berättar om resultaten från de olika uppläggen i programmet

11:30 Lunch

12:30 Kommunernas presentationer
I fyra parallella pass berättar de deltagande kommunerna om hur de arbetat för att utveckla undervisningen i förskolan (Mer information om innehållet kommer.)

12:30 Bjuv, Lidingö, Svedala, Vaxholm
13:00 Landskrona, Strängnäs, Uppsala, Åstorp 1
13:30 Trelleborg Uppsala, Österåker 1, Österåker 2
14:00 Trelleborg, Uppsala, Åstorp 2, Österåker 2

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – vad kan det betyda för förskolan?
Magnus Erlandsson och Bim Riddersporre , Malmö universitet

16:00 Hur kan våra lärdomar gynna Förskolesverige?
Avslutande samtal med deltagare från programmet

16:30          Dagen avslutas

 

Här finns programmet i pdf-format. 

 

Pris och bokning

Boka-tidigt-pris till och med den 15 mars 2019:

1690 kr för dig vars arbetsgivare är medlem i Ifous

2390 kr för dig vars arbetsgivare inte är medlem i Ifous

 

Pris från och med den 16 mars 2019:

2190 kr för dig vars arbetsgivare är medlem i Ifous

2890 kr för dig vars arbetsgivare inte är medlem i Ifous

Här hittar du en lista över skolhuvudmän som är medlemmar i Ifous. 

Priset inkluderar lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika.

 

För dig som är MEDLEM: anmälan till Undervisning i förskolan – vad kan det vara? görs via den här länken.

 

För dig som INTE ÄR MEDLEM: anmälan till Undervisning i förskolan – vad kan det vara? görs via den här länken.