Helena Bergmark Ifous

 

Helena Bergmark är det senaste tillskottet till kansliet på Ifous. Hon arbetar med att utveckla förslag till kommande forsknings- och utvecklingsprogram. I den här miniintervjun får du veta mer om hennes arbete och vilka områden som kan bli aktuella för kommande FoU-program.

 

Vad ligger ditt fokus på just nu i ditt arbete med att ta fram förslag till nya FoU-program?
Vi jobbar med ett 30-tal teman, som framför allt baseras på behov och önskemål från våra medlemmar. Alla teman bearbetas utifrån ett antal inledande kriterier och de som uppfyller dessa förs vidare till nästa nivå. Just nu ligger fokus på att få fram ett antal potentiella underlag som kan bli till FoU-program inom det närmaste året. Det finns flera intressanta teman som lyfts i debatten just nu och som det känns angeläget att delta i. Några av de förslag som har kommit längst i processen är undervisning i förskolan, undervisning på distans, att se tidiga signaler, bedömning och pedagogiskt ledarskap. Jag upplever det som mycket inspirerande att titta på olika möjligheter till hur Ifous kan bidra till utveckling genom FoU-programmen.

 

Vad anser du vara det viktigaste att lyfta fram i ett FoU-program?
Det viktigaste för mig är att vi har ett elevfokus i allt vi gör, att vi genom våra program verkligen kan göra skillnad för eleverna ute i klassrummen eller för barnen på förskolan. Det är ju elevens möjligheter att få en god utbildning som är huvudmålet med vår verksamhet. Sedan tycker jag att det är viktigt att lyfta fram den kollegiala processen, att man i ett FoU-program lär av varandra och med varandra.

En annan grundläggande funktion med våra FoU-program är att de ska bidra till att överbrygga glappet mellan praktik och forskning. Det är viktigt att vi lyckas få deltagarna att se att man har nytta av och kan lära av varandra från båda håll.

 

Hur kommer du att kommunicera med medlemmarna om de ämnen du väljer att lyfta?
Jag vill kunna kommunicera med medlemmarna regelbundet, det är en central del i min arbetsprocess. Det är väldigt viktigt att vi på bästa sätt försöker tillgodose de behov som finns. Jag kommer att ringa runt och melja ut förfrågningar regelbundet. Förhoppningsvis kommer jag även att få möjlighet att resa runt och träffa en del av medlemmarna vid ett par tillfällen under året. Utöver det är vår nya hemsida en viktig kanal för att informera om vad vi gör just nu.

Självklart vill jag också gärna att alla som har förslag, önskemål eller frågor hör av sig till mig.

 

Har du frågor eller förslag du vill diskutera med Helena? Kontakta henne via mejl, helena.bergmark@ifous.se, eller via telefon; 070-3213679.

 

Foto: Moa Duvarci Engman