anetteifous

Anette Jahnke är ny processledare på Ifous och i sin roll kommer hon att driva FoU-program och arbeta med den nya tjänsten Ifous fokuserar. I den här intervjun med henne får du veta mer om henne och hennes nya roll.

 

Du har en bakgrund som forskare och bland annat arbetat med Matematiklyftet, hur kommer de erfarenheterna komma till användning i din nya roll som processledare på Ifous?


I min forskning har jag intresserat mig för den praktiska ofta ”tyst” kunskap som utvecklas när man arbetar i ett yrke. Forskningen har jag användning för när jag leder FoU-program som handlar om att med hjälp av den praktisk kunskapen genomföra utvecklingsarbete som beprövas och beforska. Praktik och teori berikar varandra genom att olika huvudmän och forskare samarbetar.
I mitt arbete vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet har jag arbetat som projektledare för olika nationella satsningar, de senaste fyra åren har jag varit NCM:s projektledare för Matematiklyftet. Det har gett mig en förståelse för olika huvudmän, rektorers och lärares möjligheter och behov samtidigt som det gett mig kunskap om hur man planerar, genomför och följer upp program som omfattar många deltagare och aktörer.

 

Vad anser du vara det viktigaste att lyfta fram i ett FoU-program?


Att skapa ny kunskap tillsammans med andra kollegor och andra professioner och att förändra sitt arbete i praktiken för att kontinuerligt utveckla skolans verksamhet. Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det viktigast ordet i den meningen är ”och:et”. Olika former av kunskap krävs och kan inte ersättas av varandra.

 

Hur går dina tankar kring de processer som du nu arbetar med?


Det är intensivt att börja ett nytt arbete, just nu arbetar jag med en förstudie kring SFI, nya FoU-program kring programmering i ämnesundervisningen och styrning och ledning för skolchefer. Dessutom utvecklar jag en ny tjänst kallad Ifous fokuserar
Det första vi kommer fokusera på nu när TIMSS och PISA närmar sig är just matematik.