Ifous drivs och finansieras av våra medlemmar och med stöd från näringslivet. Vi söker därför samarbete med företag som vill verka för en bättre skola i Sverige. Ett samarbete med Ifous ger företag en möjlighet att nå ut till en bred verksamhet som når många människor inom skolsektorn. Ett sådant samarbete kan utformas på olika sätt, bl.a. genom ett stödmedlemskap.

Kontakt:

Annika Faager, Medlemsrådgivare, 073-996 78 27, annika.faager@ifous.se