Alla deltagare som anmälde sig före kl 12:00 måndagen 30 november har fått ett mejl med en Zoomlänk till spridningskonferensen. Om mejlet inte har dykt upp, se om det har hamnat i skräpkorgen. Vid frågor eller problem, kontakta Emma Kreü

Alla som anmäler sig efter kl 12:00 30 november kommer att få sitt mejl på onsdag eftermiddag.

 

Välkommen till den digitala spridningskonferensen för det treåriga FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Under programmet har lärare och skolledare från fyra skolhuvudmän/utbildningsanordnare tillsammans med Ifous och forskare från Högskolan Dalarna arbetat för att utveckla undervisningen inom svenska för invandrare (sfi). Att arbeta språkutvecklande med fokus på flerspråkighet som en resurs samt elevers vardags- och yrkesspråk har varit grunden i programmet.

Under konferensen kommer du att få ta del av arbetet som skett i programmet, forskarnas och praktikernas resultat samt vilka initiativ som tas för att driva utvecklingen framåt.

 

Medverkar gör bland andra:

Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet, särskild utredare (SOU 2018:19)
Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Berit Lundgren, docent i pedagogiskt arbete (med inriktning mot svenska som andraspråk), Högskolan Dalarna
Jenny Rosén, fil.dr. i pedagogik, Högskolan Dalarna
– Leonora Lippig Singewald, utvecklingsstrateg, Stockholm stads Arbetsmarknadsförvaltning
– Philippa Börjesson, Regionchef för Hermods vuxenutbildning i Stockholm.

 

Program, pris och anmälan

Datum: 3 december 2020
Tid: 08:15-16:10
Plats: Online
Pris: 495 ex. moms för icke-medlemmar, gratis för Ifousmedlemmar.
Program: Program för dagen
Anmälan: via den här länken

Osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Du hittar Ifous medlemmar här.