Den 23-24 mars 2017 är det spridningsseminarium för Ifous FoU-program Små barns lärande! Officiell inbjudan kommer snart, men notera datumet redan nu!