Gåtur på Glömstaskolan i Huddinge.

Tid: Onsdagen den 22 maj kl. 13:00-16:30, med efterföljande mingel
Plats: Van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm
Målgrupp: Medverkande i projektet, gåturdeltagare och andra som intresserar sig för skolbyggande, d.v.s. skolhuvudmän, skolledare, arkitekter, projektledare m.fl.

Skolor har byggts, byggs och kommer att byggas. Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande, en skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige?

Under seminariet redovisas en färsk undersökning genomförd i  nio skolor. Skolorna har studerats på plats genom gåturer med skolpersonal, utbildningsförvaltningens personal, experter utifrån och skolelever som i dialog har beskrivit sina upplevelser av skolmiljön. Rapporten i en preliminär version kommer att tillhandahållas deltagarna inför seminariet. Forskarna presenterar sina rön och deltagarna får möjlighet att diskutera analys och slutsatser. Efter seminariet slutredigeras rapporten och publiceras.

 

Program för dagen
13:00-13:45 Presentation av rapporten
13:45-13:50 Filmvisning. Vi får glimtar från ett par av gåturerna
13:50-14:30 Slutsatser presenteras tematiskt
14:30-15:00 Kaffepaus
15:00-15:30 Gruppdiskussion kring de teman som lyfts fram i analysen
15:30-16:00 Kommentarer på slutsatser, gemensam diskussion och sammanfattning.
16:00-16:30 Mingel med något litet att äta och dricka.

 

Forskare:
Suzanne de Laval, tekn. dr, arkitekt, Arkitekturanalys sthlm AB, projektledare
Anneli Frelin, professor i didaktik Högskolan i Gävle
Jan Grannäs, docent i didaktik Högskolan i Gävle

Filmare: Kajsa Andersö, Andersö&Boman AB, Filmproduktion

 

Medverkande skolhuvudmän:
Huddinge kommun
Kungsbacka kommun
Nacka kommun
Stockholms stad

 

Övriga medverkande:
SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten
SKL, Sveriges kommuner och landsting

 

Pris: 300 kr för medlem i Ifous (OBS! Boka med koden Bygga2019 för att få medlemspris). 500 kr för övriga. Vänligen notera att priset är exklusive moms!

Projektdeltagare anmäler sig enligt instruktion från projektledaren. 

En lista över Ifous medlemmar hittar du här.

Anmälan är bindande. Uteblir du utan att avanmäla dig minst 30 dagar i förväg debiterar vi fullt pris.

 

Anmäl dig här senast den 13 maj 2019

 

Mer om Ifous fokuserar: Bygga skola hittar du här.