Slutrapport: Små barns lärande | ifous.se

Slutrapport: Små barns lärande

FoU-programmet Små barns lärande startade 2013 och avslutas 2017. Tolv skolhuvudmän medverkade med 24 förskolor. Forskningsinsatsen leddes av Linnéuniversitetet.  . Syftet var att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden ger … Fortsätt läsa Slutrapport: Små barns lärande