Har du något spännande som du undersökt och vill dela med dig av? Vill du sprida dina erfarenheter och bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Vill du ha stöd för en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete och utveckla ditt vetenskapliga skrivande? Då ska du skriva en utvecklingsartikel.

Att skriva en utvecklingsartikel är ett bra sätt att dokumentera och sprida ett kvalificerat
utvecklingsarbete. Dessutom kommer du sannolikt upptäcka att skrivandet ger dig en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete, utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt och skapar en hållbar nyfikenhet. Vi erbjuder därför en digital kurs som stöd för ditt skrivande av en utvecklingsartikel. Om du vill kan du komplettera med individuell handledning.

För vem?

Kursen riktar sig till lärare, rektorer och chefer oavsett skolform, stadie eller ämne. Om du känner att du har något spännande du provat, undersökt och vill dela med dig av, så är kursen för dig. Kursen kräver inga förkunskaper och du bestämmer själv studietempo.

Vad?

I kursen kommer du att få lära dig hur du kan disponera en utvecklingsartikel. Vi går igenom de olika delarna; inledning, syfte och frågeställningar, metod, analys, resultat och diskussion. Kursen kommer att vara ett stöd i ditt skrivande oavsett var och hur du tänker publicera utvecklingsartikeln.

Hur ?

Det är sällan en utvecklingsartikel skrivs i en följd från inledning till avslutande diskussion. Du kommer säkert att behöva pendla mellan de olika avsnitten. Därför har den digitala kursen delats upp i sex kapitel som du kan titta på separat, eller i en följd om du så önskar. Varje kapitel har också delats upp i mindre avsnitt där vi varvar filmer, text och länkar.

Mål

Ambitionen med kursen är att du ska få ett stöd i ditt skrivande från idé till färdigt manus inför eventuell granskning publicering. Målet med kursen är att du ska

• få konkreta tips på hur du kan disponera en artikel
• få kunskap om en artikels olika delar och vad som karaktäriserar dessa
• få ett praktiskt stöd för att kunna dela och sprida din kunskap

Kostnad

Den digitala kursen är kostnadsfri för anställda hos Ifous medlemmar. För ickemedlemmar kostar den 996 kr exklusive moms.

Som komplettering till webbkursen erbjuder Ifous individuell handledning. För detta tar vi ut en ersättning arbetad tid, men Ifousmedlemmar får rabatt på timkostnaden. Kontakta oss för mer information!

Handledningen genomförs i grupp, med starter minst två gånger per termin.

 

Anmälan för dig som är anställd hos en Ifousmedlem

Du som är medlem i Ifous via din arbetsgivare har tillgång till kursen utan kostnad. För att släppa in dig i kursen behöver vi din anmälan via detta formulär.

När vi fått din anmälan kommer vi att mejla dig en inbjudan till kursen. Det kan det ta ett par dagar innan du får den, så ha lite tålamod. Dyker inte mejlet upp inom en vecka, eller om du har andra frågor, hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Här hittar du en lista över Ifousmedlemmar. Kontakta Emma Kreü om du undrar över din organisations medlemskap.

 

Anmälan för dig som är anställd hos en icke-medlem

Icke-medlemmar kan anmäla sig till kursen via Skolporten.

.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta andreas.jacobsson@ifous.se.
Varmt välkommen med din intresseanmälan och lycka till med din spännande utvecklingsartikel!

Informationen som pdf hittar du här.