Den 14 och 15 oktober kommer Ifous besöka Skoldagarna i Malmö.

Ifous – Innovation forskning och utveckling i skolan och förskolan är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att göra skillnad i lärares och ledares vardag. Våra medlemmar, främst skolhuvudmän, har möjlighet att stödja, bevaka och påverka forskning och utveckling genom oss. Läs med om medlemskapet och vad det innebär här.

Skåne är en stark Ifous-region där 21 skolhuvudmän är medlemmar (lista över alla medlemmar hittar du här). Många deltar i våra forskning- och utvecklingsprogram, vilka drivs i samarbete med framstående forskare inom respektive område. Programmen sker i samverkan med andra skolhuvudmän från hela landet där man tillsammans skapar praktiknära forskning utifrån ett gemensamt utvecklingsområde (mer om Ifous FoU-program här).

Som Ifous-medlem får du och dina medarbetare tillgång till senaste skolforskningen, möjlighet att sprida det egna utvecklingsarbetet i Ifous och Skolportens kanaler (läs mer om att skriva utvecklingsartiklar här) samt initiera nya FoU-projekt utifrån de egna behoven.

Vilka utvecklingsområden ser du inom er verksamhet? Vilka skolhuvudmän och/eller andra aktörer samverkar ni med i FoU-frågor? Har du och/eller dina medarbetare möjlighet att komma till Malmömässan?

 

Ifous kommer hålla till i monter C:51, kom gärna dit och prata forskning och utveckling med oss!

 

Anmäl dig till Skoldagarna via den här länken!

 

Vill du ställa frågor?
Kontakta Annika Faager, Medlemsrådgivare, eller Emma Kreü, Medlemsansvarig