Sigtuna kommun arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa redan i förskoleåldern med hjälp av mer samverkan. Ifous processtöd gav nya infallsvinklar, enligt Kerstin Alksten, utvecklingsstrateg i kommunen.
.
Tidiga insatser är viktiga för att främja psykisk hälsa. En kunskapsöversikt om förebyggande arbete för barn i förskoleåldern har tagits fram av Ifous och Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. På nationell nivå är Uppdrag psykisk hälsa resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och SKR.
.
Sigtuna är en av kommunerna som genomfört workshops med bland andra rektorer, specialpedagoger, representanter från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt BVC.
– Att vi lär känna varandra mer från olika yrkesgrupper lägger en grund för fördjupad samverkan. Olika yrkesgrupper ser barn och föräldrar på olika sätt, säger Kerstin Alksten.
.
Ifous deltog med processtöd vid workshops och underlag.
– Det är värdefullt när någon utifrån kan komma in och facilitera och ställa frågor som vi kanske inte ställt själva.
.
Nu sker en fortsättning i samverkansgrupper.
– Vi såg att vi behöver arbeta vidare med en handlingsplan. Vi har också fått en skjuts i arbetet att lösa frågor om samtycke och sekretess för att kunna arbeta effektivt och säkert.
.