Vi drivs och finansieras av våra medlemmar – skolhuvudmän – och med stöd från näringslivet. Vi söker därför ytterligare samarbete med företag i Sverige som vill verka för en bättre svensk skola.

 

Ett samarbete med Ifous ger ert företag:

  • En möjlighet att sponsra en bred verksamhet som når många människor, skolan engagerar flest människor i Sverige
  • Samarbete med en sponsorverksamhet som har etik och goda värdering som grund för alla sina aktiviteter och ett tydligt samhällsengagemang
  • Sponsorverksamhet som bidrar till samhällsbygge och inkluderar vetenskap, kultur och idrott
  • Ett samarbete där vi tillsammans mäter och följer upp all sponsorverksamhet
  • Exponering som motsvarar stora värden baserat på den nivå ni medverkar
  • En mycket tydlig ungdomsprofil med ett bättre samhälle i fokus

Tre samarbetsnivåer
I samarbetet med näringslivet har vi tre nivåer: Partnerföretag, Stödföretag och Sponsorföretag. Partnerföretag är den högsta nivån och ställer ömsesidiga krav på etik, värderingar och ekonomi.

 

Exponering Partnerföretag
All sponsring och alla evenemang stärker bilden av ert företag. Exponeringen anpassas till er strategi och är koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta er medverkan.

 

Aktiviteter Partnerföretag
Vi kan erbjuda våra Partnerföretag aktiviteter där vi närvarar på era kundträffar och möten med nuvarande och nya kunder. Tillsammans med våra Partnerföretag arbetar vi fram en gemensam plan som kan innehålla en eller flera aktiviteter där ni möter t. ex medlemmar, ledare, lärare, ungdomar och övriga sponsorer.

 

Affärer Partnerföretag
Affärer kan kopplas till samarbetsavtalen och leda till fördjupade relationer och samarbete.

 

Ifous tillsammans med er
Tillsammans förbättrar vi den svenska skolan och skapar ett konkurrenskraftigare Sverige!

 

Kontakt:

Annika Faager, Medlemsrådgivare, 073-996 78 27, annika.faager@ifous.se